Kursledare sökes

Sandvikens Spelmanslag söker fler kursledare

  1. Sammanfattning: Sandvikens spelmanslag söker nu flera kursledare för att leda fleråriga nybörjarkurser för vuxna. Vi har idag åtta kurser med vuxna nybörjare, med 75 kursdeltagare. Nybörjarkurser på fiol, nyckelharpa och dragspel. Vår första kurs startade 2019 och den beräknas bli klar 2023. Det blev flera avbrott under Covidpandemin. Flera kurser startade 2021 och 2022.
  1. Nya kurser 2023. Vi planerar gå ut i en omfattande marknadsföringskampanj i augusti 2023 och starta minst fem nya kurser. Vi planerar nya nybörjarkurser i fiol, nyckelharpa, dragspel, durspel, gitarr, flöjt och andra blåsinstrument, munspel, cittra samt folklig sång med gästrikevisor. Förra året fick vi in totalt 135 anmälningar på musikkurser. Idag har vi kurser i Gävle och Sandviken men vi planerar starta kurser även i Ockelbo, Hofors och Älvkarleby, om allt går som planerat.
  1. Kursledare sökes. Vårt största problem är att hitta fler kursledare. Förra året fick vi in 135 anmälningar men lyckades bara ge drygt hälften en kursplats. Vi erbjuder kursledarna minst samma ekonomiska villkor som kulturskolorna. Vi jobbar för att ge våra kursledare så bra villkor som möjligt för att intressera fler att bli kursledare och därmed få möjlighet att starta flera nybörjarkurser. Är Du intresserad av att bli kursledare hos oss? Känner Du någon som kanske är intresserad? Ring 070-5755400 så snart som möjligt.
  1. Fler spelmän till spelmanslagen. Målet för kursverksamheten är att ge spelmanslagen i gästrikland fler nya medlemmar. Idag är medelåldern hög. Sandvikens Spelmanslag, Folkdanslaget Rillen, Gefla Spelmän och Torsåkers Spelmanslag är alla beredda att ta emot nya aktiva spelmän. Sandvikens Spelmanslag tog 2021 initiativ till detta gemensamma kursprojekt som vi döpt till Kursprojekt Gästrikland.Sandvikens Spelmanslag är projektägare och driver Kursprojekt Gästrikland. Sandvikens Spelmanslag har samarbetsavtal och överenskommelser med andra föreningar och grupper.
  1. 80 kurstillfällen. Våra kurser drivs som studiecirklar, de omfattar 35 kurstillfällen per år, och två lektionstimmar per kurstillfälle. Vår bedömning är att kursdeltagarna behöver delta på kurser som omfattar cirka 80 kurstillfällen. Vi bedömer att detta ska räcka för att kursdeltagarna sedan ska kunna börja som aktiva i något av spelmanslagen som deltar i samarbetet. Vi samarbetar med studieförbundet Vuxenskolan.
  1. Kursledare från grannkommuner. Idag har vi några kursledare som bor i grannkommuner nära Gästrikland, de bor i Tierp och Söderhamn. Vi arbetar för att hitta fler kursledare som bor nära Gästrikland och är beredda att leda kurser i Gästrikland. De kan då åka till och från kursorten med bil.
  1. Kursledare från Stockholm med flera orter. Hösten 2023 planerar vi starta kurser med ett kurstillfälle per månad och sex till åtta lektionstimmar per kurstillfälle. Med denna modell kan vi engagera kursledare med långt resavstånd, det gäller kursledare som bor i till exempel Stockholm.
  1. Samarbete med folkdanslagen. Samarbete med folkdanslagen. I Kursprojekt Gästrikland deltar Folkdanslaget Rillen, Högbo Folkdansgille, Ovansjö Folkdanslag och Gästriklands Folkdansring (folkdanslagens distriktsorganisation). Framför allt samarbetar vi om marknadsföringen. I vår gemensamma marknadsföring ingår både musikkurser och danskurser, som folkdanslagen erbjuder.
  1. Finansiering av verksamheten. Kursavgifter är en grundbult i finansieringen. Kursdeltagarna betalar cirka 100 kronor per kurstillfälle. 2022 fick vi in 165 000 kronor i kursavgifter. Men vi söker också bidrag från alla tänkbara bidragsgivare och förra året fick vi in bidrag med 170 000 kronor. Kursavgifterna betalar framför allt lön till kursledarna. Men kostnader för marknadsföring, vidareutbildning av kursledare samt kursmaterial och projektledning är viktiga att finansiera. Vår marknadsföring 2022 kostade cirka 100 000 kronor. Vårt mål med marknadsföringen är att nå ut till hela den vuxna befolkningen i Gästrikland, cirka 120 000 personer. När vi förra året fick in 135 anmälningar så motsvarar det att drygt en tusendel av den vuxna befolkningen i Gästrikland anmälde sig till våra musikkurser.

Sandviken 230625
Göte Andersson
Projektledare för Kursprojekt Gästrikland

Tel 070-5755400
Epost gote.andersson@folkmusikfesten.nu

Ladda ner texten som pdf

Ladda ner texten som jpg sida 1, sida 2