Nybörjarkurs – vuxna – dragspel och durspel

Kursstart maj 2022. Pågår i två år.  Plats Sandviken, eventuellt även Gävle. Sista Anmälningsdag 7 maj

Här kan du ladda ner information om kursen som pdf och jpeg.

Ledare:  Britt-Marie Jonsson

Detta är en nybörjarkurs för dig som längtar efter att lära dig spela dragspel eller durspel! Vi har inga förkunskapskrav, annat än att Du förfogar över ett instrument. Piano- eller knapp spelar ingen roll. Vi kommer inte att använda noter då kursen är en gehörskurs, vilket innebär att Du lär dig genom att ”härma” ledaren.
Fokus kommer att ligga på att spela till dans och vi lär oss att spela vals, schottis, polka, hambo i ett dansant tempo. Målet är att kursdeltagarna efter kursen har kunskaper så de kan bli aktiva i olika spelgrupper i Sandviken, Gävle och
Hofors.

Kursavgift:  Kursdeltagarna binder sig för en termin i taget. Upp till 20 kurstillfällen per termin. Avgift 90–105 kronor
per kurstillfälle.

Britt-Marie Jonsson har spelat dansmusik i närmare 40 år, framför allt gammeldans och folkdans. Efter att ha jobbat några år som musiklärare valde hon att ha musiken som hobby.

Anmälan:

Göte Andersson:
Sandvikens Spelmanslag
tel 070-575 54 03

Frågor: Ring 070-575 54 03 eller
Epost: gote.andersson@folkmusikfesten.nu